Setup Factory

Setup Factory 9.5

Setup Factory là người đáng tin cậy, và đáng tin cậy cách để làm mềm installers
Người dùng đánh giá
4.3  (20 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.5.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Indigo Rose Corporation
Setup Factory là người đáng tin cậy, và đáng tin cậy cách để làm mềm installers cho Windows phần mềm ứng dụng. Không giống nhau trình cài đặt xây dựng công cụ mà cần tuần dài huấn luyện lớp để quay tốc độ chuẩn, Setup Factory đã được thiết kế rất nhanh và dễ dùng. Chỉ cần kéo và bỏ các hồ sơ của anh vào dự án cửa sổ, và cô đã sẵn sàng để xây dựng.
Thông tin được cập nhật vào: